Pellets

 

Det utvecklas alltid nya sätt att värma upp hus och andra utrymmen och det finns många aspekter som man måste ta med när man överväger vad som är bäst för en själv och ens eget hushåll. Det vi vet idag är att det finns en rad effektiva sätt som är bra på sitt eget sätt. Pellets är en av de vanligare metoderna och det finns många fördelar med att värma upp ditt hus genom pellets. 

Pellets tillverkas av olika biprodukter från framförallt skogsindustrin och är ett biobränsle i så kallad pelleterad form vilket innebär att man komprimerar ämnen. Pellets blir till genom att man torkar såg eller kutterspån som efter detta mals ner i en kvarn för att få en så fin fraktion som möjligt. De malda spånen komprimeras sedan genom att man utsätter det för högt tryck i höga temperaturer vilket gör att det bildas så kallad pellets eller bränslepellets. När detta är klart kyls det nybildade materialet ner för att det ska kunna lagras och transporteras till kunderna. 

Det som gör att sågspånen inte faller isär utan hålls ihop är det så kallade ligninget i själva träslaget som har en sammanhållande effekt efter sammanpressningen. Att det finns naturligt i träsorterna gör att man inte behöver tillsätta något främmande och onaturligt ämne vilket gör hela processen betydligt mycket mer miljövänligt än många andra sätt att jobba med uppvärmning. Om man jämför pellets med andra biobränslen hittar man också att det har en väldigt låg fukthalt och ett högt energiinnehåll vilket gör det ytterligare ett mer miljövänligt biobränsle än många andra då det är hög effektivitet och man får ut mycket av varje kubikmeter. Detta drar även ned transportkostnaderna då det blir enklare och lönsammare att transportera samt att det blir enklare att använda i pelletsbrännare eller kaminen som ett bränsle. 

En ytterligare del som gör att pellets värnar om miljön är att den i produktionen och förbränningen inte tillför någon koldioxid ut i atmosfären. Det hela är en väldigt naturlig produktion då den koldioxid som förbränningen släpper ut tas upp av trädet under den tiden som det växer upp och det hela blir alltså ett naturligt kretslopp för kolet. Det enda som gör att det inte blir helt naturligt är att trädet egentligen vill bli av med sitt kol genom att ruttna och förmultna, något som man sätter stopp för när man tar fram pellets. Det är alltid svårt att få en klar helhetsbild om hur mycket utsläpp pellets står för då man måste räkna på och göra en analys av hur mycket fossila bränslen som släpps ut vid transporter, tillverkning av pelletsmaskinerna och andra liknande delar i produktionen.

Den största faran med pellets ligger i chansen att människor blir förgiftade av den olja som pellets innehåller och som kan utveckla farliga gaser som kolmonoxid. Faran är om man andas in för mycket sådan här rök för då slår gasen ut syret i de röda blodkropparna och vid en för hög konsumtion och inandning kan man bli medvetslös. Faran gäller framförallt i små utrymmen med dålig ventilation, t.ex har det sedan 1998 dött nästan 100 personer bara i lagringsutrymmen på båtar pga av det giftiga i pellets. Sverige är idag den överlägset största konsumenten av pellets och konsumerar nästan tre gånger så mycket som tvåan på listan Italien.